Browse By

Mieszacz dynamiczny – konstrukcja urządzenia i jego zastosowanie

Mieszacz dynamiczny (zwane także mieszaczami wodno-powietrznymi lub agregatami) jest nowoczesnym i wysoce zaawansowanym urządzeniem, służącym wytrącaniu związków żelaza z wody uzdatnionej, dzięki współpracy zbiorników i jego elementów z filtrem lub zespołem filtrów w instalacjach zimnej wody zimnej o ciśnieniu nie przekraczającym 10 bar i temperaturze do 80°C

Są one zdecydowanie bardziej wydajnie niż tradycyjnie i powszechnie stosowane w przemyśle mieszacze kaskadowe, a dodatkowo ich montaż zajmuje niewielką powierzchnię użytkową, co jest istotne szczególnie w przypadku niewielkich (pod względem powierzchniowym) stacji uzdatniania wody. Z tego względu mieszacze dynamiczne znajdują zastosowanie przede wszystkim  w miejscach o ograniczonej powierzchni użytkowej obiektu przemysłowego.

Zastosowane w urządzeniach tych połączenia kołnierzowe na płaszczu sprawiają, że obsługa urządzeń nie jest wysoce skomplikowana, a jego eksploatacja (w tym jego oczyszczanie po okresie intensywnego użytkowania) są zdecydowanie ułatwione, co jest szczególnie doceniane przez stacje uzatniania wody, gdzie mieszacze dynamiczne znalazły zastosowanie.

 Mieszacz dynamiczny składa się z kilku podstawowych części, wykonanych ze stali niskowęglowej.:

  • płaszcz,
  • dennice,
  • króćce,
  • sita (oddzielają zbiornik, w którym przebiega proces mieszania wody z powietrzem od tzw. zbiornika przetrzymującego),
  • pierścienie Białeckiego (zapewniające wysoki poziom zmieszania powietrza i wody),
  • zbiornik (pomalowany po wewnętrznej stronie farbą antykorozyjną z atestem PZH oraz po zewnętrznej farbą chlorokauczukową lub poliwinylową).

Części mieszacza dynamicznego są, jak wspomniano, wykonane ze stali nierdzewnej, jednak do ich produkcji z powodzeniem może być wykorzystywany także cynk lub stal kwasoodporna i nie będzie miało to negatywnego wpływu na jakość urządzenia i eksploatację.