Browse By

Z czym wiąże się Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc?

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc, w skrócie POChP, to obecnie jedna z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych na świecie. Tym bardziej zaskakuje fakt, że w dalszym ciągu bardzo często jest ona ignorowana, a chorzy bagatelizują jej objawy. Choroby płuc znacząco wpływają na nasze codzienne funkcjonowanie i bardzo często uniemożliwiają wykonywanie wielu obowiązków. Z czym zatem wiąże się Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc? Czy jest to choroba uleczalna? W jaki sposób rozpocząć diagnozę owej dolegliwości? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym tekście. Jeśli zatem jesteś zainteresowany stanem swoich płuc i chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób rozpocząć dokładną diagnostykę, serdecznie zapraszamy do lektury!

Co to jest POChP?

Aby jednak dokładnie odpowiedzieć na postawione powyżej pytania, najpierw trzeba wyjaśnić, czym właściwie jest Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc. Jak sama nazwa wskazuje, jest to dolegliwość o charakterze ciągłym, która wyróżnia się zwężeniem dróg oddechowych. W praktyce oznacza to, że przez nasze drogi oddechowe przechodzi coraz mniej powietrza, a samo oddychanie jest dla chorego czynnością trudną i powodującą dyskomfort. Więcej o zjawisku Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc przeczytasz tutaj: https://oddychajmy.pl/. Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi definicjami dotyczącymi owej dolegliwości i sprawdzenia, czy znajdujesz się w grupie ryzyka zachorowania.

Przyczyny POChP – Sprawdź, czego unikać

Nie ulega wątpliwości, że niemal wszystkie choroby płuc wiążą się z tym samym – z zanieczyszczeniem. POChP nie jest tu wyjątkiem – za główne przyczyny Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc uznaje się bowiem palenie tytoniu, pracę w pyle oraz wdychanie powietrza przekraczającego normy bezpieczeństwa. Jeśli zatem jesteś uzależniony od papierosów, wykonujesz pracę, podczas której jesteś narażony na wdychanie pyłu lub nie sprawdzasz norm powietrza, prawdopodobnie jesteś w grupie ryzyka zachorowania na POChP. Więcej na ten temat znajdziesz na dedykowanym portalu Oddychajmy: https://oddychajmy.pl/kto-moze-byc-w-grupie-ryzyka-pochp/.

Objawy fizyczne POChP

Choroby płuc wiążą się z wieloma fizycznymi objawami, które bardzo często są przez nas bagatelizowane. W związku z tym przedstawiamy listę najpopularniejszych objawów fizycznych, z którymi mierzą się osoby chore na Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc:

  • Duszność o charakterze przewlekłym – a więc powtarzające się uczucie braku możliwości złapania powietrza.
  • Przewlekły kaszel – nie mówimy tu oczywiście o kilkurazowym odchrząknięciu, lecz o długofalowej dolegliwości, która powtarza się systematycznie – na przykład każdego poranka.
  • Wypluwanie plwociny – czyli odkrztuszanie i pozbywanie się flegmy, w której znajduje się ślina, komórki złuszczonego nabłonka, resztki jedzenia i pyły.

POChP – Objawy psychiczne

Przewlekła Obtracyjna Choroba Płuc wiąże się jednak także z objawami psychicznymi. U chorych najczęściej występują takie oznaki choroby, jak depresja i stany lękowe. Już sama świadomość zachorowania na tę dolegliwość często okazuje się być czynnikiem depresjogennym, który pogłębia się wraz z ewolucją choroby. W związku z tym osoby chore na POChP powinny być objęte nie tylko opieką lekarza rodzinnego, ale także psychologa lub psychiatry. Wskazane są także wszelkiego rodzaju terapie i zajęcia, które mają na celu wsparcie pacjenta w chorobie.

Czy jesteś w grupie ryzyka?

Obecnie uznaje się, że w grupie ryzyka są przede wszystkim mężczyźni, którzy ukończyli 40 lat. Należy jednak zaznaczyć, że Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc ewoluuje, a kobiety powoli doganiają mężczyzn w danych statystycznych. Jeśli zatem odczuwasz którykolwiek z wymienionych powyżej objawów, powinieneś jak najszybciej skonsultować swoją dolegliwość z lekarzem. Szybka diagnoza umożliwia sprawne podjęcie leczenia, a w konsekwencji powrót do komfortowej strefy pacjenta.

Czy POChP jest wyleczalne?

Choć Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc jest nieuleczalna, należy zaznaczyć, że można (a nawet trzeba!) podjąć leczenie objawowe, które w znaczącym stopniu wpłynie na komfort chorego. Poprzez „leczenie” rozumie się tu zarówno wprowadzenie medykamentów, jak i uporanie się ze szkodliwymi nałogami, na przykład z paleniem tytoniu. Nie ulega wątpliwości, że kluczową rolę odgrywa tu wsparcie rodziny i osób bliskich: https://oddychajmy.pl/pochp-a-bliscy/. Należy pamiętać, że pozytywne nastawienie to jeden z kluczy do sukcesu i efektownej walki z chorobą.

Zachorował ktoś z rodziny?

Jeśli ktokolwiek z Twoich bliskich zachorował na POChP, musisz wiedzieć, że panika w nawet najmniejszym stopniu nie zmieni sytuacji. Pamiętaj, że chory zapewne musi zmierzyć się z diagnozą, a wysłuchiwanie lamentów najbliższych osób wcale mu w tym nie pomoże. Co zatem możesz zrobić? Przede wszystkim miej świadomość, że leczona Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc może sprawić, że chory będzie żył zupełnie normalnie. Następnie pomóż mu zrezygnować z nałogów i wesprzyj go na tyle, na ile jest to możliwe. Dla Ciebie to niewiele, jednak możesz nam wierzyć, że chory będzie Ci za to bardzo wdzięczny!